top of page

Uit hun vriendschap onstond het idee om een wijngaard te kopen …  

Terroir

 

Mas de la Doux wordt gekenmerkt door een unieke "terroir" (bodem, mens, klimaat; kortom het totaal aan factoren die de kwaliteit van de wijn kunnen beïnvloeden). Men vindt er een zeer specifieke bodem voor de streek, meer bepaald ‘la ruffe’. Dit is een roodgekleurde bodem (omwille van de aanwezigheid van ijzeroxide), die dateert uit het primaire tijdperk. Ze is erg arm en goed waterdoorlatend.  We vinden ook andere bodem types terug in de wijngaard zoals argilo-calcaire (klei en kalk), zandsteen en basalt, vaak geassocieerd met een bewogen geologische geschiedenis. Deze originaliteit en diversiteit van de bodem op een relatief kleine oppervlakte van 15ha, smeden het unieke karakter van de wijngaard van Mas de la Doux.​

 

 

Het bewerken van de bodem

 

De diverse bodem types worden mechanisch bewerkt (met de ploeg, "décavaillonnage" of het omdraaien van de aarde aan de voet van de wijnstok en ten laatste met het pikhouweel).

De wijnstokken worden bewerkt en onderhouden met als doel, het optimaal verluchten van de vegetatie. Dit om enerzijds een ​​goede rijping van de druiven te bevorderen maar anderzijds ook om het risico op ziektes te verminderen. Hierdoor kan het aantal behandelingen tot het uiterste  minimum beperkt worden. Deze werkwijze,  samen met respect voor de levende organismen in de bodem, het milieu en de bijbehorende fauna zijn noodzakelijk voor het ecologisch evenwicht van de wijngaard. Dit belangrijk evenwicht zorgt op zijn beurt dat de predatie in de wijngaard gelimiteerd blijft.​

Mas de la Doux
Ruffes Mas de la Doux
bottom of page